Verseny értékelés szempontjai

A Kislábnyom verseny értékelési szempontjai

 

Kedves Versenyzők!

A verseny során illetve a verseny eredményeinek tanulmányozásakor természetes, hogy mindenkiben felmerül, elég környezettudatosak-e, jók-e a fogyasztási adataik, elegendő lesz-e a  megtakarításuk a jó eredmény eléréséhez.

Szeretnénk tisztázni és kihangsúlyozni, hogy a mérőórák leolvasása és a fogyasztáscsökkentés csak az egyik része a versenynek és a végső eredményben nem is annyira a kimutatható csökkentés/megtakarítás számít majd, mint inkább az, hogy a versenyzők

 • rendszeresen kövessék, feljegyezzék a fogyasztásukat,
 • szembesüljenek a karbon-lábnyomukkal,
 • és próbáljanak a hétköznapi életükbe energiatakarékos megoldásokat/szokásokat alkalmazni/bevezetni a verseny során!

Azon kívül, hogy a jelen és jövő generációk és környezetünk szempontjából fontos, mindenkinek a saját jól felfogott érdeke is, hogy az energiával takarékoskodjon, és reméljük, hogy a képzések, rendezvények valamint a verseny során kapott motiváció, a honlapon és a kiadványokban található ötletek segítenek ebben! A verseny alatt megtakarított energia mennyisége azonban nem lehet objektív összehasonlítási alap, hiszen minden család más környezettudatossági szintről és energiahasználati jellemzőkkel indul, így ezt nem is pontozzuk külön a versenyben!

A 3., és egyben utolsó feladatban azonban lesznek majd kérdések a felmérés/audit során vállalt energiacsökkentő tevékenységekre és egyéb Kislábnyom tanulságokra vonatkozóan!
Továbbá, senki ne feledje, hogy a szorgalmi feladatok megoldásával és beküldésével extra pontokat szerezhet, és javíthat a kötelező feladatok megoldása során elért helyezésén!

A FELADATOK PONTSZÁMAINAK SÚLYOZÁSA

A feladatok eredményeit a végső, összesített eredmény kiszámításakor súlyozzuk a feladat nehézsége és fontossága szerint a következők alapján:

 • A 3 feladat eredménye a végső eredmény kiszámításában különböző súllyal számít bele: az audit (1. feladat) az összesen elérhető 100%-ból 40%-ot jelent, a tudáspróba (2. feladat) 25%-ot, a 3. feladat pedig 35%-ot,
 • minden szorgalmi feladat megoldásával max. 10%-kal, tehát ha egy háztartás mindet megoldja, összesen max. 30%-kal lehet az elért eredményen javítani.

A súlyozás alapján a legfontosabb tanulságok:

 • csak úgy lehet nyerni, ha valaki rendszeresen leolvassa és beviszi mérőóra adatait a karbon-kalkulátorba,
 • ha valaki a “kötelező” feladatokon kívül megoldja a szorgalmikat is, jelentősen javíthat helyezésén,
 • ha valaki nem old meg minden feladatot, de készít szorgalmi feladatot, még érhet el jó helyezést!

A súlyozás részletesebb leírását a Hírlevél 33. számában tettük közzé, valamint itt is megtekinthető.

AUDIT (1. feladat) - ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

Az auditok értékelésnél nem az a fő szempont, ki mennyire zöld eleve – ennek értékelését a benyújtott audit alapján külön végezzük el a külön meghirdetett versenykategóriának megfelelően -, hanem hogy a beküldő háztartás

 • alaposan töltötte-e ki az auditot,
 • mennyire tudta azonosítani az audit során az energiafogyasztással, klímatudatossággal összefüggő kisebb-nagyobb problémáit,
 • és ezekre a problémákra milyen vállalásokat dolgozott ki (akár a szokások megváltoztatását, akár beruházást).

Az auditra adott összpontszámon belül tehát a vállalásokon nagyobb a hangsúly – a háztartás önmagához mért változni akarását, valamint a helyesen azonosított problémákat és a rájuk kialakított vállalásokat pontoztuk.

Ne feledjük a feladatleírásban szereplő mondatot: a verseny végéig bevállalt három változtatás beleszámít a versenyeredménybe!

Fontos megjegyezni, hogy minden klíma-auditot 2 szakértő, egymástól függetlenül értékelt.

Ezen kívül, ahogy azt a kiírásban is hangsúlyoztuk, plusz pontokkal jutalmaztuk azokat, akik az először megadott határidőkig benyújtották auditjukat
 

1. CO2 KIHÍVÁS/SZORGALMI: KLÍMABARÁT ÜNNEPI MENÜ – ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A feladat értékelésekor a kiírásnak megfelelően a következő szempontokat vettük figyelembe:

 1. szakmai megfelelőség – mennyire felel meg a klímabarát életmód szempontjainak az összeállított menü és elkészítési módszer? Ezt az indoklás mennyire jól fejti ki, támasztja alá?
 2. kreativitás – mennyire ötletes, élvezhető és változatos az összeállított menü?
 3. kivitelezés – mennyire színes, szépen összeállított és szerkesztett a beküldött feladat. Itt jutalmazzuk, ha a beadványokat saját készítésű képekkel, esetleg rajzokkal illusztrálják a háztartás tagjai.

Fontos megjegyezni, hogy minden benyújtott feladatot 2 szakértő, egymástól függetlenül értékelt.