Energia Élő Laborok - új kiadvány

Nemrégiben jelent meg az ENERGISE projekt keretében egy magyar nyelvű kiadvány, melyben részletesen beszámolunk a projekt során alkalmazott különleges kutatási módszerről, az ENERGISE Energia Élő Laborokról.

A kiadvány az ENERGISE Energia Élő Laborok módszertanát, eszközeit, megvalósítását és első tanulságait mutatja be. A folyamat során nagyon sokat tanult minden résztvevő, a háztartások, megvalósításban résztvevő partnerek és a kutatók is.

Az ENERGISE Energia Élő Laborok elsődleges célja az volt, hogy elősegítsék a fenntartható energiahasználatot a háztartásokban és közösségekben. A fő kérdés az volt, hogy miként lehet a mindennapi gyakorlatokat és azok alkotóelemeit oly módon megváltoztatni, hogy közben az energiamértékletesség elvének is eleget tegyünk.

A kiadványban bemutatjuk az Élő Laborok kialakításának lépéseit, valamint a fűtésre és mosásra fókuszáló módszertant. Az Élő Laborok kialakításásánál a kiválasztott beavatkozási módszer a kihívás volt. A résztvevő háztartások számára a következő kihívásokat fogalmaztuk meg:

  • csökkentsék 18 °C-ra a nappali beltéri hőmérsékletet;
  • felezzék meg heti mosásaik számát.  

Ismertettük az Élő Laborokban használt segédeszközöket (kihívás dobozok, energiafogyasztás-mérő, hőmérő, adatrögzítős hőmérő stb.), valamint az adatgyűjtéshez használt eszközöket (fűtési és mosási naplók, kérdőívek, találkozók stb.).

Továbbá bemutattuk, mitől egyediek a magyar Élő Laborok a többi résztvevő ország Élő Laborjaihoz képest, pl. toborzás módszere, a kutatói és operatív csapat ugyanaz volt, köztes találkozó a csoportos résztvevők számára a kihívások között stb.

Ismertettük az Élő Laborok során elért eredményeket, sikereket, változásokat. A legfőbb változások között említendő, hogy az Élő Labor előtt ideálisnak tartott beltéri, nappali hőmérséklet 22-23 °C-ról 20-21 °C-ra csökkent, valamint csökkent a mosások heti száma, és a mosási hőmérséklet is.

Több résztvevőnek is sikerült a heti mosások számát a kihívásként vállalat 50%-kal csökkentenie, sőt, olyanok is voltak (10%), akiknél a belső nappali átlaghőmérséklet 18,5 °C alá csökkent. Előző évi fogyasztásukhoz képest a résztvevők az Élő Labor végéig átlagosan 10 %-kal csökkentették összes energiafogyasztásukat. Ám a változás és fogyasztás-csökkentés a program végével nem állt meg, a 3 hónappal később kitöltött felkövető kérdőívek és a folyamatos mérőóra-leolvasás tanulságai szerint tovább folytatódott, és az átlagos megtakarítás 15%-ra emelkedett.

Fontos volt annak összegzése, mit tanult a kutató-megvalósító csapat az Élő Laborok szervezése előtt, továbbá javaslatokat fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, milyen további elemeket célszerű beépíteni egy jövőbeli Élő Laborba. Végezetül összefoglaltuk, milyen célokra lehet használni az Élő Laborokat mint módszertant.

Bízunk benne, hogy kiadványunkkal hasznos segítséget és gyakorlati tanácsokat nyújthatunk azoknak, akik érdeklődnek az Élő Labor módszertan esetleges alkalmazása kapcsán.

 

Összeállította: Király Andrea, GreenDependent

Megjelent a Kislábnyom hírlevél 2019. novemberi (116.) számában

 

 

Forrás: http://energise.hu

Képek forrása: GreenDependent ©

 

További információ és anyagok az ENERGISE Energia Élő Laborokról:

magyarul:  http://energise.hu/node/90

angolul: http://energise-project.eu/livinglabs